16.558 kunstverk var «degenererte».

entartete-kunst-degenerate-art

Det er slike køer alle museer drømmer om! Foto: Wikimedia Commons/Bundesarchiv

Men tyskerne gikk mann av huse for å se forbudt kunst.

(Opprinnelig publisert i Levende Historie 3-2014.)

Nazistene likte ikke modernistisk kunst. De anså den for å være «degenerert», og mente den var et klart bevis på hvor usunn og dekadent kulturen hadde blitt. Betegnelsen «Entartete Kunst» («utartet kunst») ble brukt om disse forkastelige, nedbrytende kunstutrykkene.

I 1935 lanserte naziregimet en kampanje rettet mot den modernistiske kunsten, og utarbeidet etter hvert en liste over verker som ble regnet som degenerert. Disse verkene ble fjernet fra de tyske museene.

Listen, som ministeriet for offentlig informasjon og propaganda hadde ansvaret for, ble samlet i en maskinskrevet oversikt i 1941-42.

Nå har Vic­to­ria and Albert Museum i Lon­don publisert den eneste beva­rte og fullstendige kopien av listen. Den kan lastes ned fra museets nettside, og viser at i alt 16.558 kunstverk ble klassifisert som Entartete Kunst.

Utstilling ble en suksess
Nazistene ville selvsagt at den degenererte kunsten skulle vekk. Gjerne ødelegges også. Men aller først skulle det tyske folket sannelig få se akkurat hvor ille den var.

Derfor ble to store utstillinger med Entartete Kunst arrangert i München i 1937 og 1938. Den første fokuserte på billedkunst, mens den andre var viet degenerert musikk, som swing, jazz og atonale komposisjoner.

Det pedagogiske målet var å latterliggjøre de modernistiske stilartene. Bildene fikk følge av tekstplakater som utbasunerte fordømmende utsagn om verket: «Naturen slik syke sinn oppfatter den», «Avsløring av den jødiske sjel», «En fornærmelse av den tyske kvinneligheten» osv.

Satsingen ble en nesten pinlig kanonsuksess. Folk gikk mann av huse for å se den forbudte kunsten, som ble stilt ut i Das Haus der deutschen Kunst. I løpet av 4 måneder besøkte cirka 2 millioner utstillingen i München. Ytterligere 1 million strømmet til da utstillingen la ut på turné i Tyskland og Østerrike.

Det samlede besøkstallet var 5 ganger så høyt som en annen, parallell utstilling: Grosse Deut­sche Kunstaus­stell­ung. Den viste kunst som nazistene mente var moralsk oppbyggelig og håndverksmessig god.

Verkene i denne utstillingen bestod av akt- og sjangermalerier, stilleben, landskap, mytologiske motiver, arbeider- og industribilder, samt motiver med «raserene mennesker».

Utstillingen med Entartete Kunst i 1937 bestod av 650 verker av 112 kunstnere. Bare seks av dem var jøder, så nazistenes antipati var i dette tilfellet først og fremst ideologisk – ikke rasistisk – motivert. Samtidig ble de jødiske kunstnerne behørig utpekt som nettopp jødiske i utstillingen.

Munch både degenerert og korrekt
En av kunstnerne som ble klassifisert som degenerert var for øvrig vår egen Edvard Munch, uten at noen av hans verker ble stilt ut på massemønstringen i München. Men 82 av arbeidene hans ble beslaglagt fra tyske samlinger i 1937.

Blant de kjente kunstnere som var representert på utstillingen finner vi Marc Chagall, Max Ernst, Vasilij Kadinskij, Paul Klee, Emil Nolde, Piet Mondrian og Otto Mueller.

Under krigen ble det arrangert en norsk versjon av München-utstillingen, kalt «Kunst og ukunst». I april og mai 1942 ble Nasjonalgalleriet brukt til å vise norsk billedkunst som ble definert som mindreverdig eller nedbrytende av nazistene.

En av salene ble kalt «Redselskabinettet», og var viet de «verste» eksemplene på degenerert kunst. Freskomaleren Aage Storstein ble blinket ut som kroneksemplet på dekadansen.

Sentrale norske kunstnere som Arne Ekeland, Kai Fjell, Hannah Ryggen og Reidar Aulie var representert på «Kunst og ukunst», som i alt trakk 22.000 besøkende.

Akkurat som i Tyskland ble det arrangert en kontrasterende utstilling, som skulle vise den korrekte kunsten. Interessant nok inneholdt den 4 verker av Munch. Synet på Munch var altså ikke helt samkjørt mellom norske og tyske nazister.

Listen over den forbudte kunsten kan lastes ned fra denne nettadressen: http://www.vam.ac.uk/content/articles/e/entartete-kunst/