Kampen for verdigheten.

markedets lov

Arbeid og inntekt gir oss økonomisk selvstendighet og en følelse av verdighet. I krisetider kan begge deler ryke. «Markedets lov», som får premiere 15. april, minner oss om dette.

Nå er aprilutgaven av Aftenposten Innsikt plassert i kioskhyllene. Så løp og kjøp!

Her har jeg (som alltid) bidratt med spaltene «Lest siden sist» og de historiske notisene til «Det skjedde». I tillegg har jeg skrevet en artikkel om filmer som tar for seg arbeidsledighet og økonomiske krisetider.

Aktualitetsknaggen er «Markedets lov», som får kinopremiere 15. april. Her er et lite utdrag:

Prisen for Beste skuespiller under fjorårets Cannesfestival gikk til Vincent Lindon, som har hovedrollen i Stéphane Brizés «Markedets lov». Her spiller han Thierry – som mister jobben på fabrikken. Den nye økonomiske virkeligheten tvinger ham og kona til å vurdere tøffe tiltak. Skal campingvognen selges? Hva med bilen? Skal huset nedgraderes?

En løsning melder seg da Thierry er heldig og får tilbud om ny jobb, som sikkerhetsvakt. Her erfarer han etterhvert at den nye stillingen går ut på å anholde mennesker som er enda mer presset økonomisk enn han selv. Dette gir ham en del å fundere over. Er logikken i det økonomiske systemet egentlig rettferdig?

«Markedets lov» er siste skvulp i en slak bølge med sosialt engasjerte filmer – særlig fra Frankrike og Belgia – som har rislet over kontinentet de siste årene. Arbeidsledighet, armod, sosial ekskludering og andre konsekvenser av økonomisk krise eller urettferdighet tematiseres med stor seriøsitet. Men som regel uten å ty til slagordaktig retorikk av typen man kunne finne i 70-tallets filmer.

Fortellinger om hvordan den lille mann og kvinne rammes av de store, upersonlige kreftene er det imidlertid lang tradisjon for. Den strekker seg iallfall tilbake til 1800-tallets samfunnsengasjerte romaner.

Da filmmediet trådte ut av sine barnesko i første halvdel av 1900-tallet videreførte enkelte filmskapere denne arven. Skildringene er kommet i mange tapninger. Arbeidsledighet er ikke bare behandlet i rødglødende kommunistisk lys, eller vinklet som et nitrist sosialt problem. Det er tross alt laget komedier om temaet.

Både seriøsiteten og mangfoldet er naturlig. Økonomisk rett, urett og krise påvirker så mange dimensjoner i samfunnsstrukturen, og byr derfor også på så mange perspektiver til en fortelling.

Stikkordlisten har vist seg å romme alt fra framtidshåp og samhold, til desperasjon og radikalisering. Slike fortellinger kan handle om globalisering, men også om ekstremt lokale forhold. De aktualiserer dessuten begrepet samfunnets sammenhengkraft.

Men det mest sentrale i disse filmene er kanskje likevel kampen for egen verdighet – følelsen som definerer et selvstendig individ?

Les resten i Aftenposten Innsikt.

afteninnsikt

I aprilutgaven av Aftenposten Innsikt kan du bl.a. lese om hvordan de store sosiale medieaktørene på internett kan påvirke våre tanker og meninger, og avgjøre presidentvalg.

Petroleumsbaserte plastflasker er nå billige å produsere på grunn av den lave oljeprisen. Likevel tester og produserer stadig flere produsenter dyre, plantebaserte alternativer. Coca-Cola leder an.

For å lykkes med integreringen trengs mer kompetanse om flerkulturell pedagogikk. Lærerens rolle er avgjørende.

Møt Norges hemmelige studenter på etterretningshøgskolen.

Vi ser på årsakene til den dramatiske nedgangen i sjøfuglbestanden som pågår over hele kloden.