Våre beste venner.

a-street-cat-named-bob

Uten dyrene hadde menneskeheten vært helt alene. Og dét er en ubehagelig tanke. Det er antagelig derfor vi lager filmer om våre beste venner.

Menneskene er kanskje planetens ubestridte herskere, men vi deler den tross alt med mange andre arter. Dyrene er en evig kilde til fascinasjon og glede for oss. Noen av dem liker vi sogar så godt at vi lar dem flytte inn hos oss.

Og man skal ikke kimse av dyr. De er i stand til å forandre folk til det bedre. 13. januar får den britiske dramakomedien «A Street Cat Named Bob» première. Den forteller den sanne – og nå ganske berømte – historien om forholdet mellom uteliggeren James Bowen og gatekatten Bob.

Jeg har brukt denne filmen som aktualitetsknagg på en artikkel om dyr på film, som står på trykk i Aftenposten Innsikt 1-2017.

Temaet katt går for øvrig igjen i enda et par av artiklene i denne utgaven av magasinet, som også tar for seg bl.a.:

Hvordan USAs ødelagte valgsystem favoriserer hvite i små stater, går mot flertallets vilje og hvordan inndelingen av valgdistrikter manipuleres for å oppnå størst oppslutning.

Fotavtrykkene fra den globale turismen, som er i eksplosiv vekst, truer bransjens reisemål, deres særtrekk og lokal natur og kultur. Utfordringene er større enn noensinne.

Israel har utviklet ny teknologi for avsalting av havvann til produksjon av drikkevann. Kostnaden er bare 5 kroner for 1000 liter.

«Fake news»: Hvorfor er ikke Facebook, som er blitt en gigantisk nyhetsformidler, i stand til å forhindre spredningen av falske nyheter?

innsikt_febr17