Det fremmede elementet.

havets erobrer

Familien Cousteau under vann i filmen «Jacques – Havets Erobrer». Pressefoto: Kontxtfilm/Filmweb

Mennesket kan ikke leve i vann. Men havet utøver en evig tiltrekningskraft på oss.

I Aftenposten Innsikts sommerutgave handler det mye om havet. Så også i filmartikkelen jeg har bidratt med. Her tar jeg for meg filmer hvor handlingen utspiller seg i eller oppå det våte elementet. Og aktualitetsknaggen er biografifilmen om Jacques Cousteau, som går opp på norske kinoer 7. juli.

Her er et utdrag:

Kaptein Cousteau. I forrige århundre, da undervannsteknologien ble utviklet, begynte vi også så smått å fravriste dypet noen av dets hemmeligheter. Vi begynte å bli kjent med «den andre halvdelen» av vår verden. Eller «Den tause verden» som Jacques Cousteau kalte boken (1953) og dokumentarfilmen (1956) som gjorde ham berømt.

Han var en av 1900-tallets store pionérer innen dykking og undervannsfotografering. I 1943 utviklet han, sammen med Emil Gagnan, aqualungen – forløperen til det moderne trykkluftapparatet. I 1950 fikk den tidligere marineoffiseren disponere skipet «Calypso».

Etter det ga Cousteau seg i kast med en nesten sømløs kombinasjon av yrkene filmregissør og havforsker. Og med sine mange dokumentarfilmer, drøyt 120 stykker, gjorde han den mystiske undervannsverdenen tilgjengelig for et stort publikum.

7. juli er det premiere på Jérôme Salles biografidrama om Cousteau. Originaltittelen «L’Odyssée» er blitt til «Jacques – Havets Erobrer» på norsk. Hovedrollen spilles av Lambert Wilson, mens Audrey Tautou gestalter kona Simone.

Handlingen følger Cousteau-familien i perioden 1949–79, og forankres i en av de store personlige tragediene som rammet dem. Filmen skygger heller ikke unna legendens mer problematiske sider, noe som gjorde at Cousteaus arvinger nektet å samarbeide med regissøren. Blant annet nektet de Salle å benytte arkivmateriale i filmen.

Resten + filmlisten får du lese i magasinet, som også byr på bl.a. dette:

Fotograf Didier Bizet har forsøkt å fange essensen av Krim-ferie på russisk vis. Etter Russlands annektering av halvøya er de ukrainske turistene forsvunnet, men langt på vei erstattet av patriotiske russere.

Putin er blitt et ideologisk forbilde for verdens nasjonalister. Hans anklager om moralsk relativisme og forsvar av tradisjonelle verdier har slått godt an hos konservative på ytre høyre fløy utenfor Russlands grenser.

Temperaturen ved Assalsjøen i Djibouti kommer opp i 50 grader om sommeren. Det gjør vondt å puste, og det dunker i ørene. Nomadene trosser heten og spar salt i sekker før de frakter dem gjennom ørkenen.

Ikke se rett på solen! Advarselen er ikke bare medisinsk forankret, men også politisk. Hva skjer hvis vi trosser formaningen vi ble servert som barn? Til alle tider har mennesket latt seg fascinere av solens kraft.

Les også om arbeidet for å redde elvemuslingen i norske elver, om Canadas stemoderlige behandling av urbefolkningen og om delingen av India for 70 år siden.