Chrononaut

«Chrononaut» er et dokumentarfilmprosjekt Werner Anderson og undertegnede har jobbet med siden våren 2014.

Tittelen henspiller på det greske ordet for «tidsreisende». Stadig flere mennesker bruker nemlig fritiden sin på å gjenskape andre historiske epoker. Med enorm sans for autentiske detaljer. De søker seg til vikingtid, middelalder, 1700-tallet osv. For enkelte er historical reenactment, eller «levende historie», blitt en livsstil. «Chrononaut» er et portrett av det norske reenactment-miljøet.

Følg gjerne utviklingen videre på Facebooksiden til filmen. (Dessverre er prosjektet en smule hibernerende p.t.)