Amatørene kommer!

Jack Blacks rollefigur Jerry under remaken av "King Kong" i Michel Gondrys "Be Kind Rewind". Foto: Sandrew Metronome

Jack Blacks rollefigur Jerry under remaken av «King Kong» i Michel Gondrys «Be Kind Rewind».
Foto: Sandrew Metronome

Amatørene kommer for fullt på film og innen det utvidete TV-begrepet. Men kan de ta over bransjen?

(Opprinnelig publisert i Ny Tid, april 2008.)

[levende bilder] Aldri tidligere har amatører hatt så store muligheter til å boltre seg med levende bilder. En ny generasjon billige kameraer og redigeringsplattformer gjør det nå mulig å lage sofistikerte filmer i god kvalitet. I tillegg har nettet blitt en lanseringskanal som for første gang gir amatørene en mulighet til å nå hele verden med filmene sine. Og på toppen av det hele er det en understrøm i kulturlivet som er fascinert av det amatørmessige.

Et eksempel på det siste er Michel Gondrys Be Kind, Rewind, som får kinopremiere 18. april. Her må en videobutikkansatt og kameraten hans løse et bisart problem: Et uhell har slettet innholdet på alle VHS-kassettene i butikken. Dermed må de spille inn egne amatørversjoner av kjente filmer som Ghostbusters, Robocop, Driving Miss Daisy, Løvenes konge og Rush Hour 2. Etter hvert kommer imidlertid duoen på tanken om å skape noe eget. De blir kreative for alvor, og går igang med en egen film.

Det er neppe tilfeldig at akkurat Gondry har begått denne filmen. Franskmannen har en uttalt agenda som taler lekens pris. Gondry omtaler seg selv som en del av Lego-generasjonen, og ser på lek som en kur mot passivitet. Les videre

Drømmer om det store funnet.

Gerdt H. Liland har vært aktiv i Norsk Metallsøkerforening i 8 år, de 2 siste som formann.

(Opprinnelig publisert i Levende Historie 3-2010.)

Norges Metallsøkerforening er Norges største metallsøkerforening og har cirka 140 medlemmer, som bruker fritiden til å søke etter metallgjenstander gjemt i jorda.

Gjør dere mange arkeologiske funn?

Vi finner naturlig nok mest nyere saker og søppel folk har kastet eller mistet. Gjenstander fra 1800- og 1900-tallet er det vanligste å komme over. Av og til finner vi noe som er eldre enn fra 1700-tallet. Samtidig trenger det ikke være mer enn 10 centimeter skille i jorda fra gårsdagens nivå og ned til 1700-tallets.

Vanlig funndybde er ned til 20 centimeter. Det er imidlertid mulig å finne gjenstander som ligger dypere om det er litt størrelse på dem. Men det avhenger også av hvor man søker. De eldste tingene finner man gjerne på jorder, hvor toppen av jordsmonnet stadig er blitt ploget opp. I hager hvor jorda har fått ligge mer i fred er det som regel bare nyere saker å finne; mynter, knapper, nøkler og korker. På jorder finner vi derimot ofte eldre mynter og knapper, samt gamle jordbruksredskaper og hesteredskaper.

Så godt som hver eneste gang vi er ute og søker gjør vi funn som eldre enn 60 år. På jorder kan du gjøre funn på omtrent annethvert søk. Men gjenstandene du finner er ofte tæret på av kunstgjødsel eller skadet av plog og harve.

Kulturminneloven må følges?

Ja, selvfølgelig. Alle funn som er eldre enn 1537 skal leveres inn til fylkesarkeologen. Det samme gjelder mynter som er eldre enn 1650. Når det gjelder dateringen av funnene blir man fort flink til å gjenkjenne ting og plassere dem riktig kronologisk. Dersom man er i tvil om hvor gammelt et funn er, har vi et eget forum på nettet hvor folk kan legge ut bilder av funnet. I tillegg har vi foreningsmøter hver måned, og 4 klubbmøter i året hvor folk tar med ting de har funnet. Da er det som regel noen ringrever i miljøet som klarer å datere gjenstandene. Ellers må man ta kontakt med arkeologiske myndigheter.

Dere bistår arkeologene?

Ja. Vi leies inn under arkeologiske utgravinger, særlig dersom det dreier seg om gravfunn. Og vi blir brukt til å gjøre forundersøkelser i forbindelse med nye byggeprosjekter. Før entreprenørene kan bygge kjøpesenteret eller parkeringshuset må det jo undersøkes om tomten skjuler noen historiske skatter. Da er metalldetektorer et nyttig redskap. Vi bistår for øvrig også politiet med søk etter gjenstander som har betydning for etterforskninger.

Er det intern rivalisering?

Det er nok litt konkurranse. Dersom noen for eksempel finner sølvmynter fra vikingtiden, blir de tatt opp i den uoffisielle diaremklubben. Og det er selvfølgelig stas for den det gjelder. Slike gjenstander leveres selvfølgelig alltid inn! Vi har også andre uoffisielle klubber.

Hva er det største funnet som er gjort?

I 1992 var det noen som fant gullsmykker fra viking- og merovingertiden. De befinner seg nå på Historisk Museum i Oslo. Ellers er det gjort funn av økser fra bronsealderen og deler av vikingsverd. Jeg antar det blir en smakssak hvilket funn man mener er «størst».

Hva er drømmefunnet?

For min del ville det vært enten sølvmynter fra 1700- og 1800-tallet, eller våpen og hjelmer fra 2. verdenskrig. Aller helst en Luger. Jeg har allerede funnet mindre pistoler fra krigen, både britiske og tyske, men en ekte Luger-revolver ville virkelig vært noe å skryte av.